Световната банка представи доклада за либерализация

от Smart Energy

По време на среща в Министерството на енергетиката Световната банка представи основни моменти от доклада за преминаване към пълна либерализация на електроенергийния пазар в България. Изготвянето на модел за либерализация, анализ на финансовото състояние и нормативната база в енергийния отрасъл, са сред задачите, включени в подписания през август 2015-та година консултантски договор между “Български енергиен холдинг” ЕАД и Световната банка. В срещата участваха министърът на енергетиката Теменужка Петкова, зам.-министър Николай Николов, председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, представители на държавните енергийни дружества, производители на електроенергия, търговци, електроразпределителните дружества, индустриални консуматори, потребителски асоциации и други заинтересовани страни.

Експертите на Световната банка очакват коментари от всички заинтересовани страни в процеса по либерализация, за да бъдат взети под внимание при изготвяне на окончателния доклад. По думите им, въпреки отчетената стабилизация на енергия сектор в България, функционирането на хибриден модел на пазара, при който има и регулиран и свободен сегмент, не би трябвало да продължи да работи в дългосрочен план. Те определиха процеса по либерализация като текущ и вече започнал у нас – дадоха положителна оценка на работата на Българската независима енергийна борса и функционирането на платформата за търговия “ден напред”. Очаква се имплементирането на другите две платформи – за дългосрочна търговия и за търговия в рамките на деня. По този начин рамката на Българската независима енергийна борса ще е още по-надеждна и участниците в борсовата търговия ще могат да избират в коя платформа да участват.

Преходът към конкурентен пазар ще спомогне за повишаване на прозрачността в енергийния отрасъл и за връщане доверието на потребителите към него. За да се сключват успешно договори, следва да се увеличи и ликвидността на борсата. Сред предложенията на Световната банка е и използването на така наречените “договори за разлика” след промяна на модела на пазара у нас. Те са успешно прилаган механизъм например в случаи с дългосрочни договори с производители на възобновяема енергия във Великобритания, Полша и Скандинавските страни. Предимствата на механизма са, че при спазване на договорните отношения и участие на свободния пазар, се осигуряват стабилни парични потоци, възвращаемост на инвестициите и защита от колебанията в пазарните цени. В случай, че се приеме използването на “договори за разлика” би бил необходим и компенсаторен механизъм, като се разглежда възможността това да е Фонд “Сигурност на електроенергийната система”.

Подчертано бе и значението на свързването на пазара на енергия в България с тези на съседните страни, с което да се отразят и регламентите на Европейската комисия в тази област. Този процес ще отнеме време и ще се реализира най-вероятно през 2017-та година, подчертаха експертите на Световната банка. Разглеждаме опцията за формирането на зони за внос и износ в рамките на БНЕБ, стана ясно по време на представянето на основни моменти от модела по либерализация.

По думите на министър Петкова през следващите три седмици ще продължи интензивната работа с експертите на Световната банка по детайлизирането на някои основни моменти в окончателния доклад за избор на модел за либерализация на енергийния пазар в страната. Очаква се финалният вариант на модела да е готов в средата на месец май, като той отново ще бъде дискутиран с всички участници в електроенергийния сектор. Междувременно експерти от Министерството на енергетиката и на Световната банка започват работа по изготвянето на нормативни промени в енергийното законодателство.

Източник: Министерството на енергетиката

Related Posts

Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри вашето изживяване. Ще приемем, че сте съгласни с това, но можете да се откажете, ако желаете. Приеми Прочетете още

Бисквитки и тяхната функционалност