МОЖЕ ЛИ ДА ДОГОВОРИМ ПО-ДОБРА ЦЕНА?

Можете да договорите само цената за снабдяване с активна ел. енергия. Тя представлява около 65% от общите ви месечни разходи за ток. Мрежовите такси (пренос и достъп), акцизи и таксите за задължения към обществото се определят от ДКЕВР и не подлежат на договаряне.

ИМА ЛИ РИСК ОТ ПРЕКЪСВАНЕ?

Риск от прекъсване на доставката ви няма, независимо дали сте избрали доставчик, какво се случва при смяната, условията по догвора и т.н. Законът гарантира, че ако избраният търговец не може да доставя ел. енергия по независещи от вас причини, доставката ще бъде продължена от т. нар. доставчик на последна инстанция. Рисковете са предимно финансови – свързани с цената на ел. енергията и условията по договора за доставка.