Мисията на СМАРТ ЕНЕРДЖИ е да насърчава развитието на прозрачен, свободен и конкурентен пазар на електроенергия.
Запитванията за оферти и консултации са напълно безплатни за  потребители ни.
Срещаме интересите на потребители и търговци, като така допринасяме за по-добра ликвидност на пазара.
Повишаваме нивото на конкуренция чрез по-добра информираност, улеснено офериране и сравнение на цени и условия.
Информираме и консултираме потребителите безплатно, така, че те да могат да направят рационален избор.

Свободният и открит пазар носи ползи за всички страни: потребители, търговци и общество.

Въпреки сериозните промени през последните години и навлизането на донякъде свободни търговски отношения, до момента липсваха основни фактори за развитието на пазара: информирани клиенти и платформа за среща на интересите им с тези на търговците.