„Пълната либерализация на електроенергийния пазар е решаваща стъпка, която ще даде възможност енергетиката да излезе от финансовата криза и да тръгне в правилната, пазарна посока“. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред участниците в конференцията „Хармонизация на регулаторната рамка в Югоизточна Европа“, организирана от Комисията за енергийно и водно регулиране и Института за енергиен мениджмънт в партньорство с Евроелектрик. Министър Петкова определи работата за финансово оздравяване на отрасъла през изминалата година като основен приоритет, който вече има своите резултати. „В края на 2015 г. загубата на НЕК е сведена до 221 млн. лв., при 586 млн. лв. година по-рано“, посочи тя и допълни, че за първи път през четвъртото тримесечие на миналата година електрическа компания е на печалба от регулаторната си дейност.

Стабилизирането на сектора бе посочено от енергийния министър като необходимо условие за успешно протичане на процеса на пълна либерализация на пазара. Министър Петкова очерта основните реализирани и предстоящи стъпки от процеса. Сред тях тя изтъкна работата на Българската независима енергийна борса на платформата „ден напред“, закупената наскоро платформа за търговия с двустранни договори и намерението през първото тримесечие на 2017 г. на борсата да заработи и платформа за търговия „в рамките на деня“. „Всичко това се случва поетапно, при пълен анализ на ефектите от либерализацията върху потребителите и с грижа за тяхната защита“, подчерта Петкова. Тя изтъкна активната работа съвместно със Световната банка и Европейската комисия по критериите за определяне на уязвимите потребители и механизмите за тяхната защита като необходимо условие за успешно протичане на процеса по пълна либерализация на електроенергийния пазар.

„Едновременно с това правителството полага усилия за развитие на пазара на природен газ“, каза още енергийният министър. По нейните думи, приоритет в тази област е изграждането на междусистемната свързаност на България със съседните държави, както и възможността за изграждане на сегмент за търговия с природен газ на Българската независима енергийна борса.

В рамките на конференцията министър Петкова разговаря и с председателя на Евроелектрик Ханс тен Берге. Тя представи основните приоритети в работата на правителството в енергийната област. Господин Берге оцени като бърз напредъкът на страната ни в разработването на пазарните платформи на енергийната борса. Съюзът на електроенергийната индустрия на Европа Евроелектрик обединява енергийни компании от 32 европейски държави с 500 млрд. евро годишен оборот.

Източник: Министерството на енергетиката

Скорошни публикации