От
Публикувано

Кои уреди в дома ни консумират най-много електроенергия?

Специалистите са изчислили средното потребление на електроенергия в българските домакинства по следния начин: – 50% от потреблението отиват за отопление на дома – 23% от [...]

От
Публикувано

Какво е свободен пазар на електроенергия?

С освобождаването на пазара на електроенергия в страната, потребителите имат правото да се откажат от досегашния си доставчик и да се ориентират към друг с по-добра оферта. Разпадането на [...]

От
Публикувано

Можем ли да сменим доставчика на електроенергия?

Най-важното изискване за достъпа до свободния пазар е наличието на електромер с почасово измерване или стандартизиран товаров профил. Избирате доставчик, който отговаря на Вашите изисквания [...]

От
Публикувано

Има ли риск от смяната на доставчик на електроенергия?

Риск от прекъсване на доставката ви няма, независимо дали сте избрали доставчик, какво се случва при смяната, условията по догвора и т.н. Законът гарантира, че ако избраният търговец не може да [...]

От
Публикувано

Световната банка представи доклада за либерализация

По време на среща в Министерството на енергетиката Световната банка представи основни моменти от доклада за преминаване към пълна либерализация на електроенергийния пазар в България. Изготвянето [...]

От
Публикувано

Близо 11 % се е увеличил износът на електроенергия през 2015 г

11 на сто ръст в износа на електроенергия през 2015 година, сочат данните на ЕСО . Експортираните количества, основно към Турция и Гърция, достигат 10 538 милиарда киловатчаса. Ръст от близо 4 % [...]

От
Публикувано

Пълната либерализация на отрасъла

„Пълната либерализация на електроенергийния пазар е решаваща стъпка, която ще даде възможност енергетиката да излезе от финансовата криза и да тръгне в правилната, пазарна посока“. [...]