Във всички западноевропейски държави правителствата отпускат големи финансови средства на обикновени граждани, които развиват изследователска, научна и техническа дейност във връзка с енергетиката и я предоставят на своите национални органи. По този начин се правят открития, нововъведения и корекции в съществуващата практика.

Проучете, за да направите информирано решение. Темата за енергийна ефективност е все по често дискутирана в общественото пространство и медиите.  Твърде честото използване на изрази като енергийна ефективност, икономии на електроенергия, еко, био и пр. изчерпа част от смисъла им. По тази причина ЧЕЗ България идентифицира своята позиция, че пестенето на електроенергия има смисъл до толкова, до колкото е следствие на вашия информиран избор.

Добре е да се замислите, че когато неоправдано харчите електричество, освен, че ще платите по големи сметки, всъщност променяте климата и нарушавате баланса на планетата. Промените в климата са всички катаклизъм, на  които  ставаме свидетел като вихрушки, виелици, градушки, земетресения, суши или пожари. Университет в Оксфорд сочи в свое изследване, че ако употребата ни на енергия стане разумно, можем да помогнем на устойчивия баланс са еко-системата, а не само да намалим сметките си за текущи разходи. Така че, има връзка между тези неща и важи правилото да мислим глобално и да действаме локално.

Винаги, когато купувате нови електрически уреди е добре да четете енергийния им етикет. В този етикет уредите се делят на 8 категории, съответно от А до G – от най ергономичните до най-харчещите електроенергия. Прочетете на етикета и какъв е разхода на електричество на съответния нов уред в решим „стенд-бай”, „хибернейт” или „слийп” при телевизорите и различните компютри.

Старайте се да спазвате инструкциите на новите стоки, когато ги използвате. Всеки продукт е с описание , което му гарантира ефективен и дълъг живот, без затормозяване на частите му и съответно ще върши повече работа за по-кратко. Така икономисвате пари не само от сметките, но и от по-скорошен ремонт.

Скорошни публикации