С освобождаването на пазара на електроенергия в страната, потребителите имат правото да се откажат от досегашния си доставчик и да се ориентират към друг с по-добра оферта. Разпадането на монопола има за цел да повиши качеството и надеждността на услугите, да създаде конкуренция между търговците и по този начин да намали цената на електроенергията. Това наричаме свободен пазар на електроенергия. Въпреки ситуацията на свободен пазар, потребителят може да избира търговец, но не и електроразпределително предприятие. Разпределителната мрежа в България принадлежи на ЧЕЗ Разпределение България АД, Енерго-Про Мрежи АД и ЕВН Електроразпределение ЕАД. Посочените дружества са задължени да инвестират в мрежата и да я ремонтират при възникнали аварии. Така на потребителя му се налага да сключи два договора – с търговеца на ел. енергия и с електроразпределителното предприятие. Съобразно договорите, клиентът получава и по две фактури месечно – за изразходвана електроенергия и за пренос и достъп до мрежата.
Какви рискове поема потребителят след либерализирането на пазара за електроенергия?
Подводните камъни могат да са скрити в самата оферта и в подписания договор. Като например:
– договорената цена не е фиксирана и може да се променя
– в договора няма клаузи за обезпечение, за автоматично подновяване и т.н.
– доставчикът има право да прекрати договора едностранно
Въпреки, че е на свободния пазар на електроенергия, потребителят остава зависим от някои условности извън този пазар. Мрежовите такси се плащат на електроразпределителните дружества. Начислената такса ,,задължения към обществото“ се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране, а не от свободния пазар. КЕВР определя и цената на електроенергията от така наречения ДПИ – доставчик от последна инстанция. Лесно можете да попаднете при ДПИ, ако доставчикът ви прекрати договора едностранно и се забавите да изберете друг търговец. Тогава получавате електроенергия от ДПИ на по-висока цена.
Рисковете на свободния пазар не са само за потребителите. Търговците също нямат 100% сигурност, че плановете им ще бъдат осъществени. Никой не може да предвиди дали клиентът ще изпадне в невъзможност да си плаща сметките и договорът ще бъде прекратен. Потребителите могат да намалят консумацията на ток под предвидените от търговеца стойности.
Като всеки свободен пазар и този на електроенергията се регулира от взаимоотношенията търговец-клиент. Внимателното проучване от страна и на двете страни ще ги предпази от непредвидени изненади и ще доведе до оптимални решения партньорско сътрудничество.

Скорошни публикации