11 на сто ръст в износа на електроенергия през 2015 година, сочат данните на ЕСО . Експортираните количества, основно към Турция и Гърция, достигат 10 538 милиарда киловатчаса. Ръст от близо 4 % бележи и производството на електроенергия, което през 2015 година e малко над 49 милиарда киловатчаса. Увеличение от 2% се отчита и при потреблението на електроенергия през 2015 година и достига 37 882 милиарда киловатчаса. Рекордно е производството на ток от ВЕЦ- над 6 милиарда киловатчаса, което е почти 20% ръст спрямо 2014 година. Това е близо 12 на сто от общото количество произведена енергия в страната. Увеличение от над 11% има и в производството на ток от ТЕЦ-овете от комплекса „Марица Изток“. Соларните и вятърните централи също бележат ръст на произведената енергия с около 9 на сто. Спад от над 3% е отчетен в производството на електроенергия от АЕЦ „Козлодуй“, както и рязко понижение на високоефективното производство от топлофикационните и заводски централи, съответно с 18 и 35 на сто.

10.Можете да намалите сметките за електричество до 5%, ако изключвате уредите от контакта, когато не ги използвате. Старите уреди консумират по време на постоянната готовност за работа годишно около 150 kWh електроенергия.

Скорошни публикации